Jeg har en bred vifte af erfaringer som sagsbehandler, konsulent og selvstændig. Jeg er uddannet assistent i offentlig forvaltning i 1998 og jeg har sammenlagt mere end 12 års erfaring med arbejdet som sagsbehandler på arbejdsmarkedsområdet..

Mine mange forskellige uddannelser og interesser har desuden gjort, at jeg har tilegnet mig bred viden på mange forskellige områder og jeg har været selvstændig af flere omgange siden 1999 – ind imellem sideløbende med fuldtidsansættelse og fuldtid jurastudie.

Mit arbejdsliv har altid været præget af min personlighed, hvor jeg er meget åben og udadvendt og som min tidligere leder udtalte: “Janne har en god social holdning, hvor hun hellere ser på menneskers muligheder end deres begrænsninger.”

KOMPETENCER
 • Administrative kompetencer
  Jeg behersker alle former for administrative opgaver, der handler om at styre, planlægge, tilrettelægge, skrive diktat og koordinere. Jeg har fokus på detaljerne og kan lide at skabe overblik og fremdrift. Jeg er skarp, omhyggelig og en nørd, når det drejer sig om at strukturere og sætte ting i system. Da jeg samtidig arbejder systematisk og effektivt, får jeg en masse fra hånden på kort tid. Mit fokus er altid på at optimere, forenkle og systematisere de administrative processer.
 • Juridiske kompetencer
  Som juridisk bachelor har jeg opnået kompetencer til, at arbejde selvstændigt, målrettet og struktureret i forhold til, at identificere og forstå grundlæggende juridiske problemstillinger. Jeg arbejder systematisk og analyserende og kan nemt argumentere for forskellige juridiske løsninger og deraf træffe et sagligt begrundet mellem disse. Jeg har nemt ved at finde overblikket og har en udpræget sans for detaljen. Mine mange års praktiske erfaringer som sagsbehandler kombineret med min juridiske uddannelse, har givet mig et solidt grundlag for selvstændigt at behandle juridiske problematikker på et professionelt niveau.
 • IT kompetencer
  Jeg er superbruger i MS Office og har i årenes løb udarbejdet adskillige materialer i PowerPoint, Word og Excel. Desuden har jeg med tiden tilegnet mig et godt kendskab til brugen af en lang række programmer og platforme, lige fra økonomisystemer (e-conomic) til webblogs (WordPress), e-mail marketing systemer (MailChimp), medlemssider (Simplero og Wishlist Member) samt audio- og videoredigeringsværktøjer osv. Jeg har desuden mange års erfaring med KMDs mange platforme (bl.a. OPERA) og jeg har arbejdet i SKATs systemer for pantefogeder. Jeg har i det hele taget flair for it og har let ved at tilgå også nye systemer.
 • Loyalitet & Diskretion
  Det er naturligt for mig at møde min omverden med glæde, humor og et smil. Jeg kommunikerer ubesværet på alle niveauer i en organisation og har samtidig en høj grad af integritet. Jeg lægger som en selvfølge vægt på diskretion og er fuldstændig loyal i forhold til de opgaver og informationer, jeg arbejder med.
SELVSTÆNDIG

2012 – 2016 Konsulent Janne Tholstrup
Siden juni 2012 har jeg været selvstændig som konsulent, hvor jeg på interim/freelancebasis har ydet administrativ og juridisk hjælp til en række virksomheder. Efter coachuddannelse i 2013 har jeg også fungeret som life- og business coach.

Mine opgaver var blandt andet:

 • Interim PA for en advokat med private opgaver i fokus, kalenderstyring, løsning af forsikringsmæssige opgaver og systematisering af materiale til bestyrelsesarbejde, samt fuldstændig håndtering af renovering og indretning af privatbolig.
 • Interim PA for en forfatter med salg af foredrag og bøger, mailmarketing, etablering og design af hjemmeside, opsættelse af medlemsklub og online uddannelsesforløb samt afholdelse af webinars. Udgivelse af bøger i USA og via Kindle. Opsætning af e-bøger og etablering og programmering af webshop.
 • Juridisk konsulent på freelancebasis i en kommune, hvor fokus var på procesoptimering af sagsbehandlingsgange og fuldstændig gennemgang af skrivelser der sendes til borgerne. Endvidere klage- og ankesagsbehandling af ”tunge” sager.
 • Indsamlingsrådgiver på freelancebasis i forbindelse med en landsdækkende indsamling for at hjælpe en dansker i nød. Anmeldelse af indsamling, kontakt til rette myndigheder, bl.a. Udenrigsministeriet og Forsikringsselskabet og planlægning af hjemtransport via ambulancefirma i Danmark. Kontakt til medierne og indsamling via de sociale medier.
 • Bogholder på freelancebasis for en række virksomheder, bl.a. et swimmingpool firma, en journalist, frisør, en maler og en restaurant.
 • Webudvikling og webdesign på freelancebasis med fuldstændig udvikling af web og onlineklubber for bl.a. forfatter, journalist, coach, frisør (med tidsbestilling), foredragsholder, personlig træner og kropsbehandler.
 • Business Coach i forskellige grupper af unge iværksættere, med fokus på proces optimering, mailmarketing, webudvikling samt forretningsudvikling og regnskabsforståelse.
 • Life Coach for private klienter med fokus på mønsterbrydning og personlig udvikling.
ERHVERVSBAGGRUND
 • 2012 – 2016 Konsulent og Coach (selvstændig)
  Hjemmesider, online markedsføring, Juridisk konsulent, Personlig Assistent, Bogføring, Coaching
 • 2011 – 2012 Teamkoordinator og Visitator, Næstved Kommune
  Koordinator for 12 medarbejdere, visitation i handicap og psykiatri
 • 2009 – 2011 Juridisk konsulent, Jobcenter Vordingborg
  Specialist i sygedagpenge, medlem af Pensionsnævnet
 • 2008 – 2009 Sagsbehandler, Arbejdsskadestyrelsen
  Juridisk sagsbehandling i arbejdsskadesager
 • 2007 – 2008 Fuldmægtig, Jobcenter Frederiskberg
  Juridisk sagsbehandling i klage- og ankesager og sekretær for Arbejdsmarkedschefen (Tidsbegrænset stilling)
 • 2005 – 2007 Orlov (Barsel)
 • 1999 – 2003 Sagsbehandler, Socialdirektoratet, Arbejdsmarkedsområdet
  Sagsbehandler i sygedagpenge
 • 1998 – 1999 Chefsekretær, DVJB, Landbrughøjskolen
  Sekretær for overbibliotekaren, personaleadministration, undervisning i IT (Tidsbegrænset stilling)
 • 1995 – 1998 Kontorelev, Frederiksberg Kommune
  Kontorelev i Socialdirektoratet (Sygedagpenge, sygesikring og hjælpemidler), Skattedirektoratet (Opkrævning), Teknisk Direktorat (VVS værksted), Økonomidirektoratet (Uddannelseskontoret – administration af videreuddannelse).
UDDANNELSE
 • 2013 – Life- og Business Coach
  SMART Coachuddannelse
 • 2009 – Bachelor Jura
  Københavns Universitet
 • 1998 – Assistent i Offentlig Forvaltning
  Frederiksberg Kommune
DET JURIDISKE

BORGERLIGT OMBUD

2012 – 2015                  Domsmand ved Retten i Næstved
Jeg har i min domsmand periode siddet domsmand i 19 sager og har været nævning i 2 sager.

Min domsmand periode er netop udløbet, og den har givet mig et grundigt praktisk indblik i retssystemet, og dets måde at arbejde på. I den seneste nævningesag skabte vi retshistorie på 2 punkter, bl.a. ved at idømme en livstidsstraf med hjemmel i bandepakken fra 2007.

JURIDISK UDDANNELSE

2012 –                            Københavns Universitet (Ikke afsluttet grundet ny studiereform)

Kandidatuddannelsen, jura
Jeg har haft følgende fag:

 • Arbejdsret*
 • Immaterialret*
 • Retspsykologi*
 • Konkursret*
 • Sundhedsret
 • Socialret
 • Skatteret
 • Procesret
 • Psykology for Lawyers
 • IT-ret
 

2002 – 2009                   Københavns Universitet

Bacheloruddannelsen, jura
Jeg har haft følgende fag:

 • Forfatningsret
 • Juridisk metode
 • Formueret
 • Familie- og arveret
 • Procesret
 • Folkeret
 • EU-ret
 • Strafferet
 • Almene fag
 • Obligationsret
 • Ejendomsret
 • Forvaltningsret
 
INDSAMLINGER

2014 (august)        Indsamling “Hanne skal hjem”
En kronisk lungesyg kvinde var rejst til Tyrkiet uden forhåndsgodkendelse, og blev indlagt på sygehus i Tyrkiet og lagt i koma. Forsikringen ville ikke betale for hendes ophold eller hjem transport, da hun på grund af sygdom ikke havde dækning i hendes forsikring.

Profil
Jeg fungerede som Indsamlingsrådgiver. Vi indsamlede i alt kr. 320.000,00 og efter endt indsamling valgte forsikringsselskabet, at honorere mig for en del af mit arbejde.

Ansvar og opgaver

 • Ansvarlig for den landsdækkende indsamling via en facebookside, som fik 35.000 medlemmer på en uge.
 • Ansvarlig for bestilling af hjemtransport via ambulance, da Hannes tilstand var for dårlig til, at hun kunne blive fløjet hjem.
 • Forhandling med hospitalet i Tyrkiet (via konsulent) omkring opholdets pris og tilladelse til hjemtransport.
 • Vejledning i pressehåndtering og skrev pressemeddelelser til dagspressen.
 • Anmeldelse til Indsamlingsnævnet og var en del af komiteen bag indsamlingen, sammen med Hannes søn og dennes kæreste.
 • Indsamling af dokumentation i forhold til udarbejdelse af regnskab til godkendelse hos Indsamlingsnævnet.
 • Overskuddet fra indsamlingen blev doneret til

2014 (januar)         Indsamling “Michael skal hjem”
En 49 årig dansker var kommet ud for en alvorlig motorcykelulykke på Filippinerne og var indlagt på hospitalet. Han havde ingen forsikring der dækkede hverken hospitalsophold eller hjemrejse. Familien havde opgivet håbet, om at se deres søn/bror igen, da de havde betalt alle de penge de kunne samle sammen til hospitalsopholdet. Michael ville dø, hvis han ikke kom til Danmarks hurtigst muligt.

Profil
Jeg startede på eget initiativ, efter tilladelse fra Michaels familie, en indsamling via de sociale medier. Vi indsamlede i alt kr. 480.000,00 på 3 uger og fik fløjet Michael hjem med SOS International til behandling i Danmark.

Ansvar og opgaver

 • Ansvarlig for den landsdækkende indsamling via en facebookside, som fik 5.000 medlemmer på tre uger.
 • Forhandling med Udenrigsministeriet og Sundhedsministeriet omkring Michaels muligheder for behandling, når han landede i DK. (De afviste familien, men jeg fik det forhandlet på plads).
 • Etablering af et korps af danskere på Filippinerne, der hjalp med kommunikationen på hospitalet – og som hjalp med personlig pleje af Michael.
 • Pressehåndtering og skrev pressemeddelelser dagligt til dagspressen. Jeg opnåede massiv dækning og fik stor ros, for min pressehåndtering.
 • Anmeldelse af indsamling til Politiet (rette instans på dette tidspunkt).
 • Indsamling af dokumentation i forhold til udarbejdelse af regnskab til godkendelse hos Politiet